Hvad er Terapi?

Terapi er først og fremmest noget spontant. Relationen er dynamisk og under stadig forandring.

Jeg skal som terapeut vise min klient, at det vigtigste er, at vi sammen opbygger en relation, der i sig selv kan medvirke til forandring.Vi er rejsefæller på en rejse, der starter i mødet mellem dig og mig. Du er hovedpersonen i denne relation.

Du er eksperten på dit liv. Det er din livssituation det terapeutiske arbejde handler om.

Jeg er en opmærksom nærværende og en engageret lytter.

Det er vigtigt for mig, at jeg er åben og gennemskuelig- jeg kontekstafklarer derfor meget undervejs.

Jeg tror på, at mennesket har en iboende trang til selvrealisering.

Du har ressourcer, som du måske ikke kan få øje på lige nu - jeg kan støtte dig i at få øje på dem.

Vi kan bl.a. tale om dine tanker og følelser, din oplevelse af dig selv og dine relationer til andre mennesker.

Det vigtigste for mig er at sikre, at du føler dig tryg i kontakten med mig.

Jeg er inspireret af den narrative terapi og inddrager også metoder fra den systemiske tænkning.

Når jeg arbejder med relationer inddrager jeg metoder fra imago -terapien, da den efter min mening har nogle gode redskaber.

 

 

 

Det er vigtigt for mig, at jeg arbejder med mig selv og mine egne problemstillinger - at jeg kender mine egne skyggesider og derves kan få afdækket mine blinde pletter. Jeg går derfor selv i terapi og modtager supervision.

Jeg er underlagt psykoterapeutforeningens etiske regler, dvs. at jeg har tavshedspligt , men det betyder også, at jeg er underlagt skærpet underretningspligt i forhold til klienter, der er under 18 år.

www.Anne-Lund.dk